Objawy -SEPSA-1.jpg" alt="sepsa-1" width="340" height="255" />Narodziło się w niedawnym czasie wiele mitów na temat sepsy. Wywołane to zostało szumem medialnym jaki zaczęto siać wokół tej dolegliwości. Faktycznie, spowodowała ona w ostatnim okresie wiele zgonów, jednakże wynika to głównie z tego, że trudno ją wykryć we wczesnym stadium. Jednakże sepsą nie jest tak łatwo się zakazić. Może się więc okazać, że nie taka sepsa straszna jak ją malują.

Przede wszystkim, sepsa (in. posocznica) nie jest chorobą, ale zespołem objawów chorobowych, które wywołane mogą być rozmaitymi czynnikami zakaźnymi. Jest ona grupą objawów będących ciężką reakcją organizmu na krążące we krwi bakterie i ich jady, która prowadzi do niewydolności narządów wewnętrznych. Czynniki, które mogą mieć wpływ na rozwój sepsy to m.in. operacje i zabiegi, oparzenia, urazy, kuracja sterydami bądź antybiotykami. To, czy sepsa doprowadzi do śmierci zależy od siły naszego organizmu. Jeśli bowiem zawsze mieliśmy obniżoną odporność i byliśmy słabsi niż inni to jest większe zagrożenie, że nie pokonamy sepsy i doprowadzi ona do naszego zgonu. Gdy zaś mamy silny organizm, bardzo odporny na wszelkie dolegliwości, szansa, że wyjdziemy z sepsy jest znacznie wyższa.

 


Pozostałe tematy: